Mire jó a Google Ads Scripts?

Elsőként érdemes azt megnéznünk, hogy amikor Google Ads kampányok menedzsmentjével foglalkozunk, akkor milyen nagyobb egységekre tudjuk bontani a feladatokat. Ez a kampány-felállítás, kampányoptimalizálás és a riporting. Ezeket a feladatokat pedig csinálhatjuk manuálisan, automatizáltan vagy pedig a kettő kombinációjával. Nézzük meg, hogy hogyan is lehet eljutni a teljesen manuális munkától a lehető legjobban automatizált megoldásig.

Mindent manuálisan végzünk

Kampányfelállításkor az összes létező elemet manuálisan visszük fel, a kampány futása során teljesen manuálisan optimalizálunk, illetve riporting során is kézzel hozzuk létre a riportokat. Ezen a szinten a kezdők is nagyon gyorsan túllépnek, mert így nem lehet hatékonyan dolgozni.

Egyszerűbb Google Ads automatizálás

Az automatizálás első lépése általában az automatizált szabályok használatával szokott kezdődni. Itt egy igen könnyen kezelhető felületet kapunk és egész sokáig el lehet jutni szofisztikált automata szabályok létrehozásával.

Ha használunk ad customizereket, akkor lehetőségünk van arra, hogy automatikusan töltsük be a friss adatokat az Google Ads rendszerébe, így a dinamikusan változó paraméterek mindig aktuálisak maradnak.

Összetettebb Google Ads automatizálás

Igazán profi megoldásnál már a kampány felállítása is automatizált módon történik. Itt valamilyen adatbázis alapján dolgozunk, jó példa erre a webáruházak Google Ads kampányai. A termék szintű ad groupok és az azon belüli kulcsszavak, ad copyk és ad extensionök mind automatizált módon jönnek létre.

Az optimalizálás folyamán az automata szabályokon lehetőségein túl megyünk. A webáruházas példánál maradva igen jó megoldás lehet, hogy ha az adatbázisban található margin alapján optimalizálunk, így tudjuk biztosani a profitmaximumot.

Riporting esetén teljesen szabadon rakhatjuk össze a riport tartalmát, formátumát és azt is, hogy ez milyen gyakran frissüljön, természe-tesen automatikusan.

Az automatizálásnál a cél, hogy minden olyan folyamatot automatizáljunk, ami egyértlemű üzleti logika alapján leírható, továbbá maximalizáljuk az automatizálás révén elér-hető optimalizálási eredményeket.

Az Google Ads Scripts ezekben segít, hogy ezeket az elméletben jól hangzó dolgokat a gyakorlatba átültessük. Nézzünk pár példát az előzőkben már felvetett webáruházas példára.

Automatikus Google Ads kampányfelállítás

Egy 10.000 termékkel rendelkező webáruház számára kell egy teljesen új fiókot setupolnunk. Azt látjuk, hogy termék szinten kellene az ad groupkat és a hozzá tartozó kulcsszavakat és ad copykat létrehozni. Ez manuálisan gyakor-latilag lehetetlen, Google Ads Scripts segítségével viszont kivitelezhető. Bár léteznek erre a problémára egyszerűbb megoldások (pl. DSA), de ilyen hatékonyságot és üzleti ered-ményességet ezek nem biztosítanak.

Raktáron lévő termékek hirdetése

A webáruháznál általában vannak a termékek raktáron, de azt szeretnénk, hogy csak azok az ad groupok fussanak, ami éppen van raktáron. Minden reggel nézzünk át egy 10.000 soros adatbázist és ennek megfelelően kapcsol-gassuk az ad groupkat? Látszik, hogy manuá-lisan ez is kivitelezhetetlen, Google Ads Scripts segítségével viszont megoldható.

Margin alapú optimalizálás

Webáruházunk termékei elég változó marginnal rendelkeznek, így bár látjuk a bevételt és a kiadást, mégsem tudjuk megmondani, hogy ezen a ponton nyere-séges vagy veszteséges a kampányunk. Az adatbázisban viszont termék szinten meg-található, hogy adott terméknél mekkora a margin, tehát pontosan meghatározható, hogy mely CPA szintig érdemes elmenni adott termék eladásakor. Ez szintén egy olyan feladat, ami manuális optimalizálás során rengeteg erőforrást emésztene fel, viszont Google Ads Scripts segítégével megvalósítható.

Automatikus Google Ads riportálás

Ügyfelünk heti szinten szeretné látni eredményeit. Azt szeretné, hogy ezek a heti eredmények egy Google Spreadsheetben legyenek elérhetől és minden hét egy új sheetre generálódjon. Elég konkrét elképzelése van, hogy milyen formátumban szeretné látni a riportot. Ennyire szabad kezet nem kapunk az Google Ads felületén riporting terén, de a jó hír az, hogy Google Ads Scripts segítségével sokkal szabadd kezünk van riportingnál, ráadásul az egyszeri beállítást követően teljesen automatán futnak riporting folyamataink.

A fent leírt pár példa is bemutatja, hogy nagyságrendi ugrás érhető el az ered-ményességben és hatékonyságban az Google Ads Scripts által. Ha viszont ez egy ilyen remek dolog, akkor miért nem használják többen?

Az Google Ads Scripts egyik legnagyobb hátránya a PPC-sek számára, hogy JavaScript fejlesztői tudás szükséges hozzá. Ez egy igen nagy belépési korlát és emiatt nem működik az, hogy pár óra önálló tanulás után már fejleszthetnénk is az első Google Ads Scripts megoldásunkat. Az GoogleAdsScripts.hu ebben szeretne segíteni a hazai PPC-seknek, hogy ők is rá tudjanak lépni arra az útra, ahol hatékonyan tudják elsajátítani ezt az új kompetenciát.