Adatvédelmi Szabályzat

1. Adatkezelési alapelvek

Az GoogleAdsScripts.hu (továbbiakban Szolgáltató) kiemelt figyelmet fordít Látogatója személyes adatainak védelmére. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek: felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes; pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek; tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.Szolgáltató a saját adatbázisában található személyes adatokat harmadik fél számára nem adja tovább, kivéve, ha azt jogszabály, vagy hatósági, bírósági határozat kötelezővé teszi.

2. Kezelt adatok köre és felhasználásának céljai

2.1. Weboldal látogatottságának elemzése

Szolgáltató a Google Analytics digitális analitikai szolgáltatás segítségével elemzi a Weboldal látogatottságát és használatát anonim módon. A digitális analitikai szolgáltatásokban nem tárolhatók személyes azonosításra alkalmas adatok, viszont úgynevezett süti alapon képesek anonim módon azonosítani a visszatérő látogatókat. Google Analytics szolgáltatásnál Szolgáltató nem használ semmilyen kiegészítést az alapértelmezett mérési metóduson túl, illetve az IP cím is anonimizálásra kerül. A Google Analytics adatkezelési irányelveiről a részletesebb információ olvasható a következő linken. https://support.google.com/analytics/answer/7124332?hl=hu

2.2. Személyre szabott hirdetések

Weboldal Google Ads és Facebook Ads remarketing követő kódot tartalmaz. A követő kód segítségével a Google Ads és Facebook Ads hirdetési rendszere cookie alapon, anonim módon tudja targetálni Látogatót a Weboldal személyre szabott ajánlataival. A Google Ads adatkezelési irányelveiről a részletesebb információ olvasható a következő linken. https://support.google.com/adspolicy/answer/143465?hl=hu A Facebook adatkezelési irányelveiről a részletesebb információ olvasható a következő linken. https://www.facebook.com/policy.php Látogatónak lehetősége van mindkét hirdetési rendszerben a személyreszabott hirdetések blokkolására a hirdetés sütik kikapcsolásával.

2.3. Kapcsolatfelvétel

Látogatónak lehetősége van felvenni a Szolgáltatóval a kapcsolatot a Weboldal tartalmához kapcsolódó kérdésekkel. Szolgáltató az ilyen módon kapott emaileket csak saját adatbázisában tárolja, saját hírlevél rendszerének sem adja tovább Látogató email címét. Szolgáltató ezen emaileket az aktuális kérdés válaszára vagy későbbi egyedi megkeresésre használhatja fel.

2.4. Google Ads Scripts Training jelentkezés

Látogatónak lehetősége van jelentkezni Szolgáltató által tartott offline trainingre. A jelentkezés elküldéséhez szükséges megadni a nevet, cégnevet, számlázási címet, adószámot és email címet. Szolgáltató kizárólag jelen szolgáltatás teljesítéséhez használja fel az itt megadott adatokat.

2.5. Hírlevél

Szolgáltató lehetőséget biztosít Látogató számára, hogy feliratkozzon Szolgáltató hírlevelére, amiben a Weboldalon elhelyezett új tartalmakról értesülhet. Szolgáltató hírlevél küldésére a Mailchimp hírlevélküldő rendszert használja. Látogatónak minden esetben lehetősége van leiratkozni Szolgáltató hírleveléről a hírlevélben található “Leiratkozom” gomb segítségével.A Mailchimp adatkezelési irányelveiről a részletesebb információ olvasható a következő linken. https://mailchimp.com/legal/privacy/

3. Érintettek jogai

Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni Szolgáltatótól a rá vonatkozó adatkezelési kérdésekben. Látogató az info@agoogleadsscripts.hu email címen fordulhat Szolgáltatóhoz adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben. Szolgáltatónak kötelessége, hogy a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül tájékoztassa Látogatót a feltett adatvédelmi kérdésekről.Látogató bármikor jogosult személyes adatai helyesbítését kérni Szolgáltatótól.Látogató bármikor jogosult személyes adatainak törlését kérni Szolgáltatótól. Szolgáltató köteles írásos visszaigazolást küldeni látogató részére a törlés tényének megtörténtéről.

4. Jogérvényesítés lehetőségei

Látogató jogainak megsértése esetén a Szolgáltató ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságCím: 1125 Budapest,Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.Telefon: 06- 1-391-1400Fax: 06-1-391-1410E-mail: ugyfelszolgalat@naih.huWeboldal: naih.hu

5. Cégadatok

Szolgáltató elérhetőségei

Név: Holló Krisztián ev.

Cím: 2049 Diósd, Dália utca 2.

E-mail: info@googleadsscripts.hu

Weboldal tárhely szolgáltatójának elérhetőségei

Név: RackForest Kft.Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a.E-mail: info@rackforest.hu